„Numai perseverenţa duce la izbândă.” – Balzac

Proiectulderulat de APAREGIO Gorj S.A. din fondurieuropenenerambursabileintrăîntr-o nouăetapă de finanțare

 

Micile progrese, zi după zi, se cumulează în rezultate importante. În ceea ce ne privește – echipa APAREGIO Gorj SA, coordonată de Directorul General, Domnul Traian Pătrășcoiu, considerăm că este timpul să prezentăm rezultatele, cu atât mai mult cu cât principala preocupare a multora este aceea de a ne desumfla roțile. Chiar și cu aceste perturbări, nu ne facem griji despre ce spun sau fac alții, ci rămânem concentrați pe ce avem de făcut, pentru că am constatat că este mai bine să meriți laude și să nu le primești, decât să le primești fără să le meriți.

Perseverenţaşirăbdarea sunt rezultatulfaptuluicăveziimaginea de ansamblu a lucrurilor, astfelcăînacest spirit putemanunțasemnareaîn data de 29.05.2024 de cătrePreședinteleAsociației de DezvoltareIntercomunitară –”ADIA” Gorj, Domnul Cosmin Popescu, și  de cătreDirectorul General al APAREGIO Gorj SA, Domnul Traian Pătrășcoiu, a Contractului de Finanțarepentruimplementareaproiectului cod SMIS: 320810 intitulat: “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apasiapauzata in judetul Gorj – etapa II”, cu  MinisterulInvestițiilorșiProiectelorEuropeneîncalitate de Autoritate de Management pentruProgramulDezvoltareDurabilă (AM PDD.)

Perioada de implementare a proiectuluieste de 84 de luni, respectivîntre data de 01.01.2021 și 31.12.2027, valoareatotală a contractuluifiind de 956.725.151,66 lei, pe următoareastructură de finanțare:

  • – valoareaeligibilănerambursabilă din FEDR – 644.109.801,52 lei;
  • – valoareaeligibilănerambursabilă din bugetulnațional – 98.510.910,81 lei;
  • – Valoarecofinanțareeligibilăbeneficiar (unitățileadministrativteritorialebeneficiare) – 15.155.524,75 lei;
  • – Valoareaveniturilor nete generate (contribuția APAREGIO Gorj SA) – 48.368.695,99 lei.

Adevărulestecăfiecare pas înainte care ne apropie de obiectivulimplementării”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apășiapăuzatăînjudețul Gorj ne face muncamaiușoară, ceeace ne determinăsărămânemmotivați, deoarececeeace ne dorimreprezintărezultatulunoreforturiîndelungate.